Bekijk in browser
 

NIEUWSBRIEF REGIO AMERSFOORT MAART 2018

 
 
 
Afbeelding
 

Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (RRV) vastgesteld

In november en december 2017 hebben alle gemeenteraden van Regio Amersfoort de Regionale Ruimtelijke Visie vastgesteld. Daarbij was er veel waardering voor het doorlopen proces en de mooie visie. Middels moties en amendementen zijn enkele opmerkingen gemaakt.                                               Lees verder >>

 

 

 
Afbeelding
 

Regio Amersfoort doet het economisch goed!

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat de regio Amersfoort hoort tot een van de grootste groeiregio’s van het land. Dit is onder andere te lezen in het AD en te zien bij Nieuwsuur. De economie, werkgelegenheid en bevolking in ‘het stadsgewest’ zijn de laatste twintig jaar sterker gestegen dan in Nederland als geheel. Dit staat in het onderzoeksrapport ‘Groeiers buiten de Randstad’  waarin het CBS de regionale ontwikkelingen buiten het economische hart van het land op de terreinen economie, werkgelegenheid en bevolkingsgroei onderzocht.

 
Afbeelding
 

Samenwerking Regio Amersfoort - EBU

De Economic Board Utrecht en Regio Amersfoort gaan hun samenwerking verder verdiepen. Daarvoor hebben de heer
H. Broeders (voorzitter EBU) en de heer M. Röell (voorzitter bestuurlijk overleg EZ Regio Amersfoort) een samenwerkings-overeenkomst ondertekend. Dat deden zij 17 januari 2018 tijdens een bijeenkomst met alle wethouders Economische Zaken van de provincie Utrecht in stadion
Galgenwaard.   

                                                                                         Lees verder >>

 
Afbeelding
 

Bezoek Landelijk Schakelteam verwarde mensen

Op 24 januari jl. is het landelijk Schakelteam Personen met Verward Gedrag op bezoek geweest bij het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD) Regio Amersfoort. Het bezoek van het Schakelteam is een vervolg op het verschijnen van de eerste landelijke monitor over de ontwikkelingen van de ondersteuning van mensen met verward gedrag.
Het Schakelteam werkt de komende maanden aan een verdiepende monitor waarin meer aandacht wordt besteed aan de voortgang op gemeentelijk niveau. Doel is meer inzicht te krijgen in dilemma’s, ontwikkelvraagstukken én in oplossings-richtingen.                                                                      
Lees verder >>

 
Afbeelding
 

Beleid vervoersondersteuning

Voor inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen, biedt de gemeente vervoersondersteuning aan, zoals de regiotaxi. Zes gemeenten in de regio Amersfoort onderzochten het afgelopen jaar gezamenlijk hoe deze ondersteuning beter aan zou kunnen sluiten bij de situatie van de gebruiker. Onder andere werden er gesprekken gevoerd met zorgaanbieders, adviesraden en gebruikers. Op basis van het onderzoek is het beleidsplan ‘Toekomstbestendig mobiliteitsbeleid’ opgesteld.   
                                                                                         Lees verder >>

 
Afbeelding
 

Utrecht Region

City- en regiomarketingorganisaties in regio Utrecht hebben een gezamenlijke toeristische regiomarketingstrategie ontwikkeld voor ‘Utrecht Region’, het gebied van Bunschoten tot Leerdam en van Woerden tot Woudenberg. De regio is als één toeristische bestemming gepositioneerd om zo nieuwe bezoekers (toeristen, dagjesmensen) uit Nederland, Duitsland en België aan te trekken met interesse in citytrips en recreatie in de regio. De ‘Utrechtse manier’ van samenwerken met een coalitie van marketingorganisaties maakt ‘Utrecht Region’ bijzonder. Gemeenten, gebieden, marketingorganisaties en VVV’s werken namelijk nauw samen.

 
Afbeelding
 

Evaluatie regionale Woonruimteverdeling

De Evaluatie van de regionale woonruimteverdeling die door de Samenwerkende Woningcorporaties Eem- en Gelderse Vallei (SWEV) is uitgevoerd maakt duidelijk dat de dienstverlening voor woningzoekenden is verbeterd en dat de verschillende doelgroepen (corporaties, gemeenten en vooral woningzoekenden) tevreden zijn over de werking van het systeem. Het Bestuurlijk Overleg Ruimte & Wonen van Regio Amersfoort (BORW) en de SWEV hebben op basis van de evaluatie ondermeer afgesproken dat de overgangsregeling voor onbepaalde tijd wordt verlengd.
                                                                                         Lees verder >>

 
Afbeelding
 

Annelies Kooiman stelt zich voor

Vanaf 1 januari 2018 werk ik als procesbegeleider sociale/lokale teams voor de gemeenten Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. De werkzaamheden voer ik uit vanuit het Bureau Regio Amersfoort.                                                                   Lees verder >>

 
Afbeelding
 

Nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur leusden

Willemien de Graaf-Koelewijn is per 1 maart 2018 benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Leusden. Zij volgt Erik Luchtenburg op en is sinds 2006 werkzaam voor de gemeente Leusden. Aanvankelijk als beleidsadviseur sociale zaken, daarna als teamleider, afdelingshoofd en organisatiemanager. Sinds september 2017 als waarnemend directeur-secretaris.

 
Doorsturen
 
image
 
 
image
 
 

Regio Amersfoort