Bekijk in browser
 

NIEUWSBRIEF REGIO AMERSFOORT OKTOBER 2017

 
 
 
Afbeelding
 

Regionale Ruimtelijke Visie gaat besluitvorming in

De regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (RRV) wordt nu formeel bij alle 9 gemeenten van Regio Amersfoort in procedure gebracht met het verzoek om hier voor 22 december 2017 mee in te stemmen.  
                                                                        Lees verder >>

 

 

 
Afbeelding
 

Vrijkomende Agrarische Bebouwing

De regio’s Amersfoort en FoodValley hebben bestuurlijk ingestemd met het programma-voorstel Vrijkomende Agrarische Bebouwing 2017-2019. Het programma is opgesteld voor 3 jaar met als doel het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied van beide regio’s.                            Lees verder >>

 
Afbeelding
 

Regionaal beleid vervoersondersteuning
in afrondende fase

Voor inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen, biedt de gemeente vervoersondersteuning aan zoals de regiotaxi. De gemeenten in de regio Amersfoort willen de vervoersondersteuning beter aan laten sluiten bij de persoonlijke situatie van de gebruiker.
                                                                        Lees verder >>

 
Afbeelding
 

Regio Amersfoort en U10 in gesprek over het ruimtelijk domein

Op  7 juli 2017 was er een bestuurlijk overleg waarin  vertegenwoordigers van Regio Amersfoort en van U10 met elkaar in gesprek gingen over het ruimtelijke domein.  De beide regio’s hebben hun concept ruimtelijke visie aan elkaar gepresenteerd. Deze visies liggen in 2017 voor bij de raden ter besluitvorming. 
                                                                        Lees verder >>

 
Afbeelding
 

Samenwerking met Economic Board Utrecht

De Economic Board Utrecht (EBU) heeft een ronde gemaakt langs alle gemeenteraden om te laten zien hoe zij werken en bij welke projecten in Regio Amersfoort zij al zijn betrokken. In het bestuurlijk overleg Economische Zaken is vervolgens gesproken over hoe de samenwerking met EBU concreet vorm kan krijgen. Door de portefeuillehouders is besloten om de samenwerking regionaal in te steken en een convenant af te sluiten tussen EBU en de regio. Een aantal gemeenten heeft daar al een financiële bijdrage voor beschikbaar, in andere gemeenten wordt daar nog over gesproken. Het streven is om nog in 2017 het convenant te ondertekenen, zodat de samenwerking in 2018 kan starten.

 
Afbeelding
 

Economisch Beeld Utrecht+

De provincie Utrecht heeft in samenwerking met stakeholders en overheden een economisch beeld van de provincie laten maken. Regio Amersfoort is één van de betrokken overheden. Het Economisch Beeld Utrecht+  geeft aan hoe de economie van de provincie en de aangrenzende regio’s er op dit moment voor staat: wat gaat goed en wat zijn aandachtspunten. Voor alle betrokken regio’s is ook een regionaal beeld gemaakt. Het Economisch Beeld Utrecht+ is de basis voor een visie die de provincie ook weer in samenspraak gaat opstellen: de ruimtelijk-economische strategie (RES) genaamd.

 
Afbeelding
 

Nieuwe burgemeester Leusden

Nieuw gezicht in het Bestuurlijk Overleg Regio Amersfoort (BORA). Gerolf Bouwmeester, burgemeester van Leusden stelt zich voor:                                                               Lees verder >>

 

 
Afbeelding
 

Herbenoeming burgemeester Eemnes

Roland van Benthem is op 4 september tijdens een buitengewone raadsvergadering  beëdigd door de Commissaris van de Koning Van Beek van de provincie Utrecht.

 

 

 

 

 

 
Doorsturen
 
image
 
 
image
 
 

Regio Amersfoort