Bekijk in browser
 

NIEUWSBRIEF REGIO AMERSFOORT JUNI 2017

 
 
 
Afbeelding
 

Ontmoeting BORA en
college gs provincie utrecht

Op 6 juni jl. ontmoetten het Bestuurlijk Overleg Regio Amersfoort en het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht elkaar. Belangrijke onderwerpen werden besproken.
Lees verder >>

 

 
Afbeelding
 

netwerk regionaal samenwerken

Regio Amersfoort was, namens het Netwerk Regionaal Samenwerken, mede organisator van de landelijke bijeenkomst Regionaal samenwerken: Spagaat van de raad of dubbeldenken? op 22 juni.
Lees verder >>

 
Afbeelding
 

Evaluatie regionale woonruimteverdeling

Op 23 juni jl. is de evaluatie van de regionale woonruimteverdeling door de Samenwerkende Woningcorporaties Eem- en Gelderse Vallei (SWEV) gepresenteerd aan raden en huurdersbelangen-verenigingen. Het ingewikkelde cijfermateriaal werd helder toegelicht. Slaagkans, zoektijd, de werking van de overgangsregeling; alles werd in perspectief gezet. Lees verder >>

 
Afbeelding
 

Animatiefilmpje passend onderwijs en zorg
voor de jeugd

Passend onderwijs en de zorg voor onze jeugd. Hoe we dit in Regio Amersfoort hebben geregeld wordt kort uitgelegd in een nieuw animatiefilmpje
Lees verder >>

 
Afbeelding
 

Voortgangsrapportage VERDER

Regio Amersfoort werkt samen met het Rijk, de provincie Utrecht en de U10 aan de verbetering van de bereikbaarheid in en van Midden-Nederland. Dit gebeurt ondermeer in VERDER. Klik hier voor de voortgangsrapportage die de stand van zaken per 1 januari 2017 weergeeft.
Lees verder >>>

 
Afbeelding
 

ZomerOndernemer

ZomerOndernemer is een project voor jongeren van 15 tot 22 jaar die wonen of studeren in Regio Amersfoort en bereid zijn om hun zomervakantie op te offeren om onder begeleiding een eigen bedrijf te starten. Alle gemeenten in de regio dragen gezamenlijk bij aan dit project dat zorgt voor een onvergetelijke, leerzame en ondernemende zomer!   

 
Doorsturen
 
image
 
 
image
 
 

Regio Amersfoort