Bekijk in browser
 

NIEUWSBRIEF REGIO AMERSFOORT APRIL 2017

 
 
 
Afbeelding
 

Gemeenten Regio Amersfoort presenteren gezamenlijke Regionale Ruimtelijke Visie

De negen gemeenten van Regio Amersfoort hebben samen een visie opgesteld.  Dit is nodig, omdat op termijn de woningmarkt onder druk komt te staan. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden. De visie geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling in de regio in de periode tot 2040 en helpt om de regio Amersfoort  aantrekkelijk te houden.                 Lees meer >>

 
 
 
Afbeelding
 

BZK op bezoek bij de woningmarktregio Amersfoort – Noord Veluwe – Zeewolde

Op 5 april kwam de plaatsvervangend DG Bestuur en Wonen en directeur Woningmarkt van het ministerie van BZK als plaatsvervanger van de minister van Wonen op bezoek bij de woningmarktregio Amersfoort – Noord Veluwe – Zeewolde.                                                                   Lees meer >>

 
 
 
Afbeelding
 

Regionale beleidsagenda Sociaal Domein 2017/2018

Om de komende twee jaar doelgericht en efficiënt te kunnen samenwerken in het Sociaal Domein heeft het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD) in februari een regionale beleidsagenda opgesteld en vijf prioritaire thema’s benoemd. Voor elke thema is er een bestuurlijk- en ambtelijk trekker aangewezen.
Voor de portefeuilleverdeling van de thema's klik hier.

 
 
 
Afbeelding
 

Bijeenkomst ouderenzorg Regio Amersfoort
11 mei 2017

Op 30 maart jl. heeft er in Regio Amersfoort een bijeenkomst plaatsgevonden waar ruim 100 deelnemers uit de dagelijkse praktijk knelpunten in de ouderenzorg in de regio Amersfoort hebben geïnventariseerd. Op 11 mei 2017 vindt er een vervolg-bijeenkomst plaats voor bestuurlijk verantwoordelijken en beleidsmedewerkers met als doel het vinden van oplossingen voor de geϊnventariseerde knelpunten.                Lees meer >>

 
 
 
Afbeelding
 

Raadsbijeenkomst regionaal project Doelgroepenvervoer

Voor inwoners die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen, biedt de gemeente vervoersondersteuning aan. De gemeenten in Regio Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg) onderzoeken of deze ondersteuning beter aan kan sluiten bij de persoonlijke situatie van de gebruiker. Op 15 mei 2017 wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor gemeente-raadsleden uit Regio Amersfoort om hen te informeren over de eerste bevindingen.                                                   Lees meer>>

 
 
 
Afbeelding
 

Herbenoeming burgemeester Röell van Baarn

Donderdag 30 maart is de burgemeester Mark Röell van Baarn herbenoemd voor een tweede periode van zes jaar. Dit gebeurde tijdens een buitengewone raadsvergadering in Theater de Speeldoos. Mark Röell is geïnstalleerd als burgemeester door de commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, Willibrord van Beek. De herbenoeming was een unaniem besluit van de Baarnse gemeenteraad.

 
 
 
Afbeelding
 

Staat van Utrecht

De Staat van Utrecht is op 30 maart 2017 tijdens een feestelijke lancering bij het RIVM in Bilthoven door de provincie Utrecht gepresenteerd. Behalve de nieuwste data bevat De Staat van Utrecht informatie over actuele maatschappelijke thema’s in de regio. De Staat van Utrecht is een goed toegankelijke (digitale) monitor met veel informatie over de economische, sociale en fysieke kenmerken van het leefklimaat in de provincie. Het signaleert ook maatschappelijke uitdagingen.

 
 
 
Doorsturen
 
image
 
 
image
 
 

Regio Amersfoort