Bekijk in browser
 

NIEUWSBRIEF REGIO AMERSFOORT FEBRUARI 2017

 
 
 
Afbeelding
 

Portefeuilleverdeling Regio Amersfoort

In verband met het vertrek van burgemeester Annemieke Vermeulen naar de gemeente Zutphen is de portefeuilleverdeling binnen het Bestuur van Regio Amersfoort opnieuw vastgesteld.

 
 
 
Afbeelding
 

raadsledenbijeenkomst RRV

Op woensdag 25 januari 2017 was er een Raadsledenbijeenkomst over de Regionale Ruimtelijke Visie. De visie heeft als doel een leidraad te bieden voor de ruimtelijke ontwikkeling van Regio Amersfoort, zodat dit een aantrekkelijke regio kan blijven.                 Lees meer >>

 
 
 
Afbeelding
 

Analyse MOOA afgerond

Eind 2016 is de eindrapportage van de analysefase van het MIRT Onderzoek Oostkant Amsterdam (MOOA) afgerond. Regio Amersfoort is nauw betrokken bij dit onderzoek. 
                                                                                Lees meer >>

 
 
 
Afbeelding
 

Inkoop 2017 Sociaal Domein

In het voorjaar van 2015 hebben de gemeenten in de regio Amersfoort besloten de inkoop en subsidie van zorg en ondersteuning in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gezamenlijk te
organiseren.                                                         Lees meer >>

 
 
 
Afbeelding
 

Regionaal project doelgroepenvervoer

Voor de meeste mensen is het vanzelfsprekend om te reizen met openbaar vervoer, auto of fiets naar school, vrienden of het winkelcentrum. Er zijn ook inwoners die dat niet zelfstandig kunnen. In sommige gevallen krijgen zij dan hulp van familie, bekenden of anderen uit de eigen omgeving.                                                             Lees meer >>
 

 
 
 
Afbeelding
 

Beleidskader Opvang en Bescherming

De Wmo 2015 heeft de verantwoordelijkheid voor Opvang en Bescherming van haar inwoners aan elke afzonderlijke gemeente toebedeeld. Dat stelt de vraag wat elke gemeente afzonderlijk wil en moet organiseren en wat zij bovenlokaal willen doen.                                     
                                                                                 Lees meer >>

 
 
 
Afbeelding
 

Economic Board Utrecht

Bij de raadsledenbijeenkomst in november 2016 heeft de Economic Board Utrecht (EBU) een toelichting gegeven op hun werkzaamheden en manier van werken. De aanwezige raadsleden waren daar enthousiast over zodat is afgesproken dat de EBU een ronde gaat maken langs alle gemeenteraden. Daarbij wordt toegespitst op de lokale situatie. Inmiddels is de EBU in Eemnes, Barneveld, Soest en Baarn geweest, de overige gemeenten volgen de komende maanden.

 
 
 
Doorsturen
 
image
 
 
image
 
 

Regio Amersfoort