Woondeal

Het tekort aan woningen is ook in de regio Amersfoort aan alle kanten merkbaar. De provincies en gemeenten kiezen samen waar nieuwe woningen en woonwijken kunnen komen. Met de bouwplannen alleen zijn we er alleen niet. Het moet sneller. En ook is het nodig om te investeren in leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Snel groeien in de regio kan niet zonder hulp van het Rijk. We sluiten daarom een woondeal. Lees meer over alle ontwikkelingen met betrekking tot de woondeal op deze speciale pagina

Een afvaardiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken bezoekt de regio Amersfoort in het kader van de voorbereidingen op de woondeal. Lees en kijk mee met het werkbezoek