Woondeal

Veel mensen willen graag in de regio Amersfoort wonen. Om het tekort in ons mooie gebied op te lossen moeten er sneller nieuwe woningen en woonwijken worden gebouwd. Ook is het nodig om meteen te investeren in leefbaarheid, aandachtsgroepen, bereikbaarheid en duurzaamheid in brede zin. Snel groeien in de regio kan niet zonder hulp van het Rijk. We sloten daarom een woondeal (lees er alles over op deze speciale pagina). Iets waar de bestuurders van onze regio blij mee zijn.

De langjarige samenwerking startte met de ondertekening op 14 juli 2021.
Alles over de ondertekening is te vinden op deze speciale pagina »