Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)

RW-16-LG-VAB Overhandiging pamflet vrijkomende agrarische bebouwingDe komende jaren zullen diverse agrarische bedrijven stoppen, waardoor boerderijen van functie veranderen en schuren leeg komen te staan. Dit proces van het vrijkomen van agrarische bebouwing (VAB) zet volgens verschillende berekeningen de komende jaren stevig door. Regio Amersfoort en Regio FoodValley hebben samen met O-gen (waarin allerlei partijen in het landelijk gebied hun krachten bundelen) onderzocht welke innovaties er mogelijk zijn. Op 10 februari 2016 hebben zij een pamflet aangeboden aan de gedeputeerden van Gelderland en Utrecht. In het pamflet roepen zij op tot ondersteuning van de provincies bij deze opgave door agendering, instrumentarium en programmering. Bekijk het pamflet hier. Meer informatie is te vinden op de site van O-gen. Met een link naar het O-gen-artikel.