Verkenning woningbouwprogrammering Regio Amersfoort

foambord RW verkochtRegio Amersfoort krijgt een monitor voor de vraag naar en het aanbod van woningen en een regionaal platform voor de woningmarkt met daarin ontwikkelaars, makelaars, beleggers en bestuurders uit de regiogemeenten. Dit voornemen heeft het Bestuurlijk Overleg Ruimte & Wonen van Regio Amersfoort. Verder is het voornemen in 2016 te starten met de ontwikkeling van een regionale ruimtelijke visie, waarin ondermeer in beeld wordt gebracht hoe de woningbehoefte op de lange termijn binnen de regio opgevangen kan worden.

Lange termijn verkenning
Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in opdracht van Regio Amersfoort een verkenning uitgevoerd over regionale woningbouwprogrammering. Regio Amersfoort is een samenwerkingsverband van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg. De regio is aangewezen als pilot ‘regionale woningprogrammering 2.0’ binnen de nationale Actieagenda Bouw. Er is dan ook nauw samengewerkt met het rijk en de provincie Utrecht. Vorig jaar is onderzoek verricht naar de verwachte ontwikkeling van de woningmarkt op de korte termijn (2013-2017) en de daarvoor te ondernemen beleidsacties. Nu is het onderzoek voor de lange termijn (2013-2040) klaar. De probleemstelling voor de lange termijn verkenning was: In hoeverre kan regionale afstemming ervoor zorgen dat Regio Amersfoort op de lange termijn (2013-2040) een aantrekkelijke regio blijft? lees meer >