Vergaderschema 2022

2022 Planning BRA 2022 voor regio

Door te klikken op de link ziet u het vergaderschema met alle bestuurlijke en ambtelijke vergaderingen per domein.

Note: het kan zijn dat datum en tijdstip toch afwijkt van hetgeen genoemd is in de planning. Check daarom bij het secretariaat van Bureau Regio Amersfoort of zich wijzigingen hebben voorgedaan