Vergaderschema 2021

2021 Planning BRA 2021 voor regio

Door te klikken op de link ziet u het vergaderschema met alle bestuurlijke en ambtelijke vergaderingen per domein.

Note: het kan zijn dat datum en tijdstip toch afwijkt van hetgeen genoemd is in de planning. Check daarom bij het secretariaat van Bureau Regio Amersfoort of zich wijzigingen hebben voorgedaan (regioamersfoort@amersfoort.nl)