Strategische Agenda 2016-2018

SAIn het Bestuurlijk Overleg Regio Amersfoort van 3 december 2015 is de Strategische Agenda 2016-2018 vastgesteld. In deze Strategische Agenda 2016-2018 zijn de speerpunten vastgelegd: die onderwerpen waar de komende periode extra op wordt ingezet. De prioriteiten die door de gemeenteraden en colleges naar voren zijn gebracht, hebben geleid tot de genoemde speerpunten. Daar is dus een breed draagvlak voor binnen de Regio Amersfoort.
De Strategische Agenda 2016-2018 is uitgewerkt in het bijbehorende werkprogramma. De resultaten van de consultaties per gemeente zijn hier te vinden.