Ontwikkelingen woondeal Regio Amersfoort

Veel mensen willen graag in de regio Amersfoort wonen. Het tekort is in ons mooie gebied daardoor aan alle kanten merkbaar. Er zijn al veel nieuwe woningen en woonwijken gepland. Met de bouwplannen alleen zijn we er alleen niet. Het moet sneller. En ook is het nodig om te investeren in leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Snel groeien in de regio kan niet zonder hulp van het Rijk. We sluiten daarom een woondeal.
Lees meer over alle ontwikkelingen met betrekking tot de woondeal op deze speciale pagina

 

De betrokken bestuurders van de regio kunnen niet wachten tot de woondeal is getekend.

Lees bij op de speciale pagina onder het kopje ‘Ambassadeurs’ waarom

 

Een afvaardiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken bezocht in het kader van de voorbereidingen op de woondeal onlangs de regio Amersfoort.

Lees en kijk mee met het werkbezoek