Ontwikkelbeeld 2030-2040

Negen gemeenten in Regio Amersfoort werken samen met Provincie Utrecht aan het Ontwikkelbeeld 2030-2040. Kijk hier naar een kort filmpje over het Ontwikkelbeeld 2030-2040 in onze Regio Amersfoort

Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort – YouTube

 

Eind 2017 hebben alle gemeenteraden van Regio Amersfoort de Regionale Ruimtelijke Visie vastgesteld.. Daarin is de afspraak gemaakt dat we ongeveer 10 jaar voordat er een tekort dreigt aan woningen, gaan kijken welke nieuwe woningbouwlocaties in de regio mogelijk zijn. Tot 2030 wordt er in de regio hard gewerkt om nieuwe woningen bij te bouwen. En we zien nu al dat er ook na 2030 veel behoefte is aan nieuwe woningen en dat ruimte daarvoor schaars is. Daarom hebben we het afgesproken onderzoek opgepakt en kijken we nu al waar mogelijk woningen worden gebouwd na 2030. Hoe ziet Regio Amersfoort er in 2040 uit? Waar wonen we? Op wat voor soorten plekken werken we? Waar versterken we de natuur? Waar moeten we werken aan de bereikbaarheid? Lastige vragen die zorgvuldig moeten worden beantwoord. Samen met de negen regiogemeenten (Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg) en de Provincie Utrecht werken we samen aan het Ontwikkelbeeld 2030-2040. Met het Ontwikkelbeeld wil de Regio Amersfoort samen met steakholders en inwoners antwoord geven op de opgaven die ons wachten, daarbij rekening houdend met de keuzes voor wonen, werken, natuur, recreatie, landbouw, verkeer en vervoer en energie.