Nieuwsbrief juni 2018

De Nieuwsbrief van juni kunt u hier bekijken.

Eerste Regiomiddag 12 april 2018

Afgesproken is om vanaf de verkiezingen de systematiek van Bestuurlijk Overleggen van Regio Amersfoort aan te passen. Tot nu toe was het gebruikelijk dat de diverse Bestuurlijke Overleggen elk hun eigen vergadermoment hadden. Met ingang van april 2018 gaan we dit anders organiseren: eens per maand wordt er een “Regiomiddag” georganiseerd. Tijdens die Regiomiddagen vergaderen » Lees verder

Nieuwsbrief maart 2018

Voor de Nieuwsbrief van maart 2018 klik hier.

Inschrijving Healthy Urban Office Challenge geopend

De regio’s Utrecht en Amersfoort zijn op zoek naar de meest inspirerende voorbeelden op weg naar groene, gezonde en slimme kantoren. Voor de tweede keer reiken de provincie Utrecht, gemeenten Amersfoort en Utrecht en de Economic Board Utrecht hier een prijs voor uit.   Heeft uw organisatie ambitieuze plannen om het kantoorpand groen, gezond en slim » Lees verder

Structurele samenwerking Regio Amersfoort en EBU

De Economic Board Utrecht en Regio Amersfoort gaan hun samenwerking verder verdiepen. Daarvoor hebben de heer H. Broeders (voorzitter EBU) en de heer M. Röell (voorzitter bestuurlijk overleg EZ Regio Amersfoort) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dat deden zij 17 januari 2018 tijdens een bijeenkomst met alle wethouders Economische Zaken van de provincie Utrecht in stadion Galgenwaard. » Lees verder

Nieuwsbrief december 2017

Bekijk hier de Nieuwsbrief van december 2017

MIRT-onderzoek Oostkant Amersfoort afgerond

Het onderzoek naar de bereikbaarheid van het gebied tussen Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht is afgerond. De afgelopen drie jaar hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de regionale partijen (Provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, regio’s Gooi en Vechtstreek en Amersfoort) samengewerkt aan een studie naar de bereikbaarheidsproble-matiek in dit gebied en de mogelijke oplossingsrichtingen » Lees verder

Nieuwsbrief oktober 2017

De Nieuwsbrief van oktober is uit. Weergave niet goed? Bekijk dan in uw browser.

Regionale Ruimtelijke Visie gereed

De Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (RRV) is gereed! Deze wordt nu formeel bij alle 9 gemeenteraden van Regio Amersfoort in procedure gebracht met het verzoek om hier voor 22 december 2017 mee in te stemmen. Klik hier voor meer informatie.

Regio’s Amersfoort en FoodValley akkoord met programmavoorstel VAB 2017

De regio’s Amersfoort en FoodValley hebben bestuurlijk ingestemd met het programmavoorstel Vrijkomende Agrarische Bebouwing 2017-2019. Het programma is opgesteld voor 3 jaar met als doel het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied van beide regio’s. Lees verder >>