Nieuwe Strategische Agenda Regio Amersfoort 2020-2022

Onderstaand de link naar de videoboodschap van burgemeester Van de Groep:

Amersfoort, 22 juli 2020 – Om Regio Amersfoort aantrekkelijk te houden, slaan de gemeenten in de Regio de handen ineen. Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg werken samen met inwoners, organisaties en bedrijfsleven aan een toekomst waarin wonen, werken en leven voor iedereen aantrekkelijk is. De Strategische Agenda van Regio Amersfoort geeft aan hoe tot 2025 wordt gewerkt aan vraagstukken rond onder andere wonen, werken, mobiliteit en zorg.

Strategische agenda Regio Amersfoort: versterken wat al goed is, klaar zijn voor de toekomst
De afgelopen jaren is het aantal inwoners in Regio Amersfoort sterkt gegroeid. Wonen, werken, reizen, recreëren, landbouw en natuur vragen allemaal om ruimte. Het bedrijfsleven heeft goede werknemers nodig om te kunnen blijven bouwen aan een goede toekomst. En in de zorg is goed personeel nodig om alle mensen in Regio Amersfoort te ondersteunen wanneer zij dit nodig hebben. De vragen die op de gemeenten in Regio Amersfoort afkomen kunnen vaak beter door hen samen opgepakt worden. Maar niet alleen met de gemeenten: de nieuwe Strategische Agenda is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, (belangen)organisaties en bedrijven. Drie Dialooggroepen hebben meegedacht en voorstellen gedaan over energietransitie & duurzaamheid, kwaliteit en diversiteit in woningbouw en verbetering van de arbeidsmarkt.

Samen aan de slag, nu meer dan ooit
De vraagstukken waar binnen Regio Amersfoort aan gewerkt wordt, raken iedereen dichtbij huis. Inwoners krijgen te maken met de ontwikkelingen uit de strategische agenda. Juist daarom blijft Regio Amersfoort ook de komende jaren aan inwoners, organisatie en bedrijven vragen om mee te doen, te denken of te praten. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat Regio Amersfoort zo mooi, vitaal en divers blijft als deze nu is. Klik hier om  de webversie te zien van de Strategische Agenda 2020-2022 van onze regio!

Tot slot de pdf-versie van de Strategische Agenda Regio Amersfoort:

Strategische agenda 2020-2022 _def