MIRT-onderzoek Oostkant Amersfoort afgerond

Het onderzoek naar de bereikbaarheid van het gebied tussen Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht is afgerond. De afgelopen drie jaar hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de regionale partijen (Provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, regio’s Gooi en Vechtstreek en Amersfoort) samengewerkt aan een studie naar de bereikbaarheidsproble-matiek in dit gebied en de mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor. Het onderzoek valt binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van het Rijk, kortweg MIRT. Lees hier verder voor het volledige persbericht.