Informatiebijeenkomst Raads- en Statenleden Regio Amersfoort d.d. 15.03.2021

Op maandag 15 maart organiseert Regio Amersfoort een digitale informatieavond voor raadsleden van de Regio Amersfoort en statenleden van de Provincie Utrecht van 18.00-19.30 uur.

U kunt zich aanmelden voor 2 bijeenkomsten die tegelijkertijd starten namelijk: 1. Themabijeenkomst Sociaal Domein en 2. Informatiebijeenkomst Ruimtelijk Domein over de RES, de Woondeal en het Ontwikkelbeeld.