Informatiebijeenkomst over de RES op 19 april 2021 van 18.00-19.30 uur

Aanmeldformulier Informatiebijeenkomst over de RES op 19 april 2021 van 18.00-19.30 uur

Voor de organisaties verbonden aan de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (zoals Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Eemland300 e.d.) en Energie Samen (koepel van energie-initiatieven) is de RES van groot belang om voortvarend, met ambitie, met oog voor zorgvuldige inpassing en met lokaal eigenaarschap invulling te geven aan de energietransitie. In de afgelopen maanden zijn NMU en Energie Samen middels een reeks bijeenkomsten actief in gesprek gegaan met hun achterban: lokale groepen in regio Amersfoort die zich inzetten voor natuur, milieu, landschap en klimaat. Die uitwisseling heeft waardevolle idee├źn opgeleverd over hoe de kwaliteit van de RES en het concept-bod kan worden verhoogd. Dit is vertaald in een aantal adviezen die inmiddels zijn aangeboden aan het Bestuurlijk Overleg RES (BO RES). Het BO RES acht het zeer wenselijk dat deze adviezen door NMU en Energie Samen aan de volksvertegenwoordigers worden gepresenteerd.