Eerste Regiomiddag 12 april 2018

Afgesproken is om vanaf de verkiezingen de systematiek van Bestuurlijk Overleggen van Regio Amersfoort aan te passen. Tot nu toe was het gebruikelijk dat de diverse Bestuurlijke Overleggen elk hun eigen vergadermoment hadden.
Met ingang van april 2018 gaan we dit anders organiseren: eens per maand wordt er een “Regiomiddag” georganiseerd. Tijdens die Regiomiddagen vergaderen alle Bestuurlijke Overleggen waarvoor er agendapunten zijn, wordt er gezamenlijk geluncht en de middag wordt afgesloten met een borrel.

Deze manier van vergaderen heeft een aantal voordelen:

  • onderwerpen die meerdere portefeuilles raken, kunnen makkelijker in gecombineerde overleggen worden besproken (wonen en zorg, Onderwijs & Arbeidsmarkt etc.);
  • de tot voorheen gecombineerde overleggen (bijvoorbeeld BO Ruimte & Wonen) worden gesplitst, zodat iedereen kan kiezen welk (deel)overleg hij/zij wil bijwonen. Van elk overleg wordt begin- en eindtijd op de verzamelagenda aangegeven;
  • ander voordeel is dat deze middag gebruikt kan worden voor gezamenlijk overleg met de voltallige Colleges van B&W.

Voor wie wachttijd heeft is een ruimte gereserveerd waar gewerkt kan worden.