Eerste Platform Woningmarkt Regio Amersfoort

WP_20150205_002Op 5 februari vond de eerste, zeer geslaagde, bijeenkomst plaats van het Platform Woningmarkt Regio Amersfoort. Thema was betaalbaarheid.

Betaalbaar wonen is ook in de regio Amersfoort geen vanzelfsprekendheid meer. De woningmarkt, in de huur en koopsector, staat onder druk. Met een groeiend aantal schrijnende situaties onder (sociale) huurders en eigenaar-bewoners als gevolg. Overheden, corporaties, ontwikkelaars, beleggers en banken beraden zich uiteraard op een effectieve aanpak om te zorgen voor betaalbaar wonen in de Regio Amersfoort.

Wat nu precies de problemen in de Regio Amersfoort zijn en welke oplossingen nodig en kansrijk zijn, passeerden tijdens de Themabijeenkomst Betaalbaarheid de revue. Erik van Beurden (wethouder gemeente Leusden), Koos Koolstra (directeur de Alliantie, regio Amersfoort) en Nico Rietdijk (directeur NVB vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers) gaven aan waar zij tegen aan lopen in de Regio Amersfoort en wat hun aanpak is. Carola de Groot (wetenschappelijk onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving), Paul de Vries (senior woningmarkteconoom bij Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland) en Janneke Broers (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) reflecteerden op deze aanpak vanuit meer algemene ervaringen en analyses. Voorzitter van de bijeenkomst was Guido Wallagh (partner-adviseur bij INBO en hoofddocent planogie aan de Universiteit van Utrecht).

Circa 60 personen vanuit corporaties, projectontwikkelaars, makelaars en woonadviescommissies en wethouders, raadsleden, ambtenaren van Regio Amersfoort en de provincie Utrecht waren in de zaal. Burgemeester Cnossen van de gemeente Woudenberg, opende als voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Ruimte en Wonen de bijeenkomst.