Nieuwsbrief december 2017

Bekijk hier de Nieuwsbrief van december 2017

MIRT-onderzoek Oostkant Amersfoort afgerond

Het onderzoek naar de bereikbaarheid van het gebied tussen Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht is afgerond. De afgelopen drie jaar hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de regionale partijen (Provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, regio’s Gooi en Vechtstreek en Amersfoort) samengewerkt aan een studie naar de bereikbaarheidsproble-matiek in dit gebied en de mogelijke oplossingsrichtingen » Lees verder

Nieuwsbrief oktober 2017

De Nieuwsbrief van oktober is uit. Weergave niet goed? Bekijk dan in uw browser.

Regionale Ruimtelijke Visie gereed

De Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort (RRV) is gereed! Deze wordt nu formeel bij alle 9 gemeenteraden van Regio Amersfoort in procedure gebracht met het verzoek om hier voor 22 december 2017 mee in te stemmen. Klik hier voor meer informatie.

Regio’s Amersfoort en FoodValley akkoord met programmavoorstel VAB 2017

De regio’s Amersfoort en FoodValley hebben bestuurlijk ingestemd met het programmavoorstel Vrijkomende Agrarische Bebouwing 2017-2019. Het programma is opgesteld voor 3 jaar met als doel het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied van beide regio’s. Lees verder >>

Nieuwsbrief juni 2017

De Nieuwsbrief van juni is uit. Weergave niet goed? Bekijk dan in uw browser.

Landelijke bijeenkomst Regionaal Samenwerken

De landelijke bijeenkomst op donderdag 22 juni 2017 in Amersfoort voor medewerkers van regionale samenwerkingsverbanden was een geslaagde middag. Voor meer informatie zie de Nieuwsbrief van juni.    

Nieuwsbrief april 2017

De Nieuwsbrief van april is uit. Weergave niet goed? Bekijk dan in uw browser.

Gemeenten Regio Amersfoort presenteren gezamenlijke Regionale Ruimtelijke Visie

De negen gemeenten van Regio Amersfoort hebben samen een visie opgesteld. Dit is nodig, omdat op termijn de woningmarkt onder druk komt te staan. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden. De visie geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling in de regio in de periode tot 2040 en helpt om de regio Amersfoort aantrekkelijk te houden. » Lees verder

Bijeenkomsten Regionale Ruimtelijke Visie 20 maart 2017

Op maandag 20 maart 2017 waren er twee zeer geslaagde bijeenkomsten over de Regionale Ruimtelijke Visie. ‘s Middags kwam een groot aantal maatschappelijke organisaties en marktpartijen de concept-visie voor de regio aanscherpen en aanvullen. ‘s Avonds deden meer dan 60 raadsleden uit de 9 gemeenten dat. De presentatie van de RRV concept-visie vindt u hier. De visie heeft » Lees verder