Informatiebijeenkomst Raadsleden en Statenleden Regio Amersfoort d.d. 18.01.2021

Informatiebijeenkomst volksvertegenwoordigers Regio Amersfoort d.d. 30.09.2020

Nieuwe Strategische Agenda Regio Amersfoort 2020-2022

Onderstaand de link naar de videoboodschap van burgemeester Van de Groep: Amersfoort, 22 juli 2020 – Om Regio Amersfoort aantrekkelijk te houden, slaan de gemeenten in de Regio de handen ineen. Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg werken samen met inwoners, organisaties en bedrijfsleven aan een toekomst waarin wonen, werken en » Lees verder

Termijn gesloten: Vacature Adviseur strategieontwikkeling Bureau Regio Amersfoort

Vacaturetekst Adviseur strategieontwikkeling (Regio Amersfoort)

Raadsledenbijeenkomst RES d.d. 2 maart in Soest

Stakeholdersbijeenkomst Regionale Energie Strategie Regio Amersfoort d.d. 22 januari 2020

Raadsledenbijeenkomst RES 25 november in Soest

Dialooggroepen presenteren voorstellen aan gemeenteraden Regio Amersfoort

Voorstellen op het gebied van energie & duurzaamheid, wonen en arbeidsmarkt Op maandag 24 juni jl. presenteerden drie dialooggroepen – bestaande uit inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties – hun ideeën op het terrein van wonen, energie & duurzaamheid en de arbeidsmarkt. De voorstellen werden gepresenteerd aan gemeenteraadsleden van de negen regiogemeenten en worden » Lees verder

Regio Amersfoort 50 jaar!

In 2019 is het feest in regio Amersfoort. Niet alleen werken we op 22 januari precies 50 jaar regionaal samen, ook bestaat Bureau Regio Amersfoort dit jaar precies 10 jaar. In 1969 is de samenwerking gestart als Gewest Eemland, als beleids- en uitvoeringsorganisatie. Na een reorganisatie is de samenwerking 10 jaar geleden verder gegaan als » Lees verder

Regio aan de slag met Regioprofilering en fietsstimulering!

Het bestuur van de Regio Amersfoort heeft vandaag de uitkomsten van de dialooggroepen Regioprofilering en Fiets in ontvangst genomen. Door de veranderde rollen in de samenleving is er voor gekozen om samen met de samenleving tot oplossingen van vraagstukken te komen. Verschillende stakeholders en belangen zijn in de vorm van een dialoogtafel samengebracht om samen » Lees verder