RES 1.0 Regio Amersfoort in een paar minuten….

De Regionale Energie Strategie 1.0 is vanaf 19 mei openbaar. Wilt u meer weten over de RES 1.0 binnen een paar minuten? Kijk dan het filmpje over de RES op onderstaande link: https://www.youtube.com/watch?v=FctfZ0jDjuQ

Ontwikkelingen woondeal Regio Amersfoort

Veel mensen willen graag in de regio Amersfoort wonen. Het tekort is in ons mooie gebied daardoor aan alle kanten merkbaar. Er zijn al veel nieuwe woningen en woonwijken gepland. Met de bouwplannen alleen zijn we er alleen niet. Het moet sneller. En ook is het nodig om te investeren in leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. » Lees verder

De Regionale Energie Strategie brengt een duurzame regio dichterbij

De Regionale Energie Strategie (RES) van de RES Regio Amersfoort is gepubliceerd. In de RES 1.0 beschrijft de regio hoe zij de ambitie van 0,5 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren en hoe de regio overstapt naar duurzame warmtebronnen. De RES 1.0 van RES Regio Amersfoort ligt ter besluitvorming bij de volksvertegenwoordigers » Lees verder

Ontwikkelbeeld 2030-2040

Negen gemeenten in Regio Amersfoort werken samen met Provincie Utrecht aan het Ontwikkelbeeld 2030-2040. Kijk hier naar een kort filmpje over het Ontwikkelbeeld 2030-2040 in onze Regio Amersfoort Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort – YouTube   Eind 2017 hebben alle gemeenteraden van Regio Amersfoort de Regionale Ruimtelijke Visie vastgesteld.. Daarin is de afspraak gemaakt dat we » Lees verder

Informatiebijeenkomst over de RES op 19 april 2021 van 18.00-19.30 uur

 

Informatiebijeenkomst Raads- en Statenleden Regio Amersfoort d.d. 15.03.2021

Op maandag 15 maart organiseert Regio Amersfoort een digitale informatieavond voor raadsleden van de Regio Amersfoort en statenleden van de Provincie Utrecht van 18.00-19.30 uur. U kunt zich aanmelden voor 2 bijeenkomsten die tegelijkertijd starten namelijk: 1. Themabijeenkomst Sociaal Domein en 2. Informatiebijeenkomst Ruimtelijk Domein over de RES, de Woondeal en het Ontwikkelbeeld.

Informatiebijeenkomst Raadsleden en Statenleden Regio Amersfoort d.d. 18.01.2021

Informatiebijeenkomst volksvertegenwoordigers Regio Amersfoort d.d. 30.09.2020

Nieuwe Strategische Agenda Regio Amersfoort 2020-2022

Onderstaand de link naar de videoboodschap van burgemeester Van de Groep: Amersfoort, 22 juli 2020 – Om Regio Amersfoort aantrekkelijk te houden, slaan de gemeenten in de Regio de handen ineen. Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg werken samen met inwoners, organisaties en bedrijfsleven aan een toekomst waarin wonen, werken en » Lees verder

Termijn gesloten: Vacature Adviseur strategieontwikkeling Bureau Regio Amersfoort

Vacaturetekst Adviseur strategieontwikkeling (Regio Amersfoort)