Dialooggroepen presenteren voorstellen aan gemeenteraden Regio Amersfoort

Voorstellen op het gebied van energie & duurzaamheid, wonen en arbeidsmarkt Op maandag 24 juni jl. presenteerden drie dialooggroepen – bestaande uit inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties – hun ideeën op het terrein van wonen, energie & duurzaamheid en de arbeidsmarkt. De voorstellen werden gepresenteerd aan gemeenteraadsleden van de negen regiogemeenten en worden » Lees verder

Regio Amersfoort 50 jaar!

In 2019 is het feest in regio Amersfoort. Niet alleen werken we op 22 januari precies 50 jaar regionaal samen, ook bestaat Bureau Regio Amersfoort dit jaar precies 10 jaar. In 1969 is de samenwerking gestart als Gewest Eemland, als beleids- en uitvoeringsorganisatie. Na een reorganisatie is de samenwerking 10 jaar geleden verder gegaan als » Lees verder

Regio aan de slag met Regioprofilering en fietsstimulering!

Het bestuur van de Regio Amersfoort heeft vandaag de uitkomsten van de dialooggroepen Regioprofilering en Fiets in ontvangst genomen. Door de veranderde rollen in de samenleving is er voor gekozen om samen met de samenleving tot oplossingen van vraagstukken te komen. Verschillende stakeholders en belangen zijn in de vorm van een dialoogtafel samengebracht om samen » Lees verder

Nieuwsbrief juni 2018

De Nieuwsbrief van juni kunt u hier bekijken.

Eerste Regiomiddag 12 april 2018

Afgesproken is om vanaf de verkiezingen de systematiek van Bestuurlijk Overleggen van Regio Amersfoort aan te passen. Tot nu toe was het gebruikelijk dat de diverse Bestuurlijke Overleggen elk hun eigen vergadermoment hadden. Met ingang van april 2018 gaan we dit anders organiseren: eens per maand wordt er een “Regiomiddag” georganiseerd. Tijdens die Regiomiddagen vergaderen » Lees verder

Nieuwsbrief maart 2018

Voor de Nieuwsbrief van maart 2018 klik hier.

Inschrijving Healthy Urban Office Challenge geopend

De regio’s Utrecht en Amersfoort zijn op zoek naar de meest inspirerende voorbeelden op weg naar groene, gezonde en slimme kantoren. Voor de tweede keer reiken de provincie Utrecht, gemeenten Amersfoort en Utrecht en de Economic Board Utrecht hier een prijs voor uit.   Heeft uw organisatie ambitieuze plannen om het kantoorpand groen, gezond en slim » Lees verder

Structurele samenwerking Regio Amersfoort en EBU

De Economic Board Utrecht en Regio Amersfoort gaan hun samenwerking verder verdiepen. Daarvoor hebben de heer H. Broeders (voorzitter EBU) en de heer M. Röell (voorzitter bestuurlijk overleg EZ Regio Amersfoort) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dat deden zij 17 januari 2018 tijdens een bijeenkomst met alle wethouders Economische Zaken van de provincie Utrecht in stadion Galgenwaard. » Lees verder

Nieuwsbrief december 2017

Bekijk hier de Nieuwsbrief van december 2017

MIRT-onderzoek Oostkant Amersfoort afgerond

Het onderzoek naar de bereikbaarheid van het gebied tussen Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht is afgerond. De afgelopen drie jaar hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de regionale partijen (Provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht, regio’s Gooi en Vechtstreek en Amersfoort) samengewerkt aan een studie naar de bereikbaarheidsproble-matiek in dit gebied en de mogelijke oplossingsrichtingen » Lees verder