Dialooggroepen presenteren voorstellen aan gemeenteraden Regio Amersfoort

Voorstellen op het gebied van energie & duurzaamheid, wonen en arbeidsmarkt Op maandag 24 juni jl. presenteerden drie dialooggroepen – bestaande uit inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties – hun ideeën op het terrein van wonen, energie & duurzaamheid en de arbeidsmarkt. De voorstellen werden gepresenteerd aan gemeenteraadsleden van de negen regiogemeenten en worden » Lees verder

Aanmeldformulier Raadsledenbijeenkomst maandag 24 juni 2019

Uitnodiging voor raadsleden regio Amersfoort

Informatiebijeenkomst voor raadsleden over jeugdhulp op 6 maart 2019. Zie voor meer informatie de bijlagen. Bijeenkomst gemeenteraden regio Amersfoort 6 maart 2019 Filmpje zorgaanbieders en gemeenten Routebeschrijving  

In Regio Amersfoort bepaalt de maatschappij de toekomst!

De negen gemeenten van Regio Amersfoort geven de maatschappij een grote rol in het bepalen van de toekomst. Met de thema’s Energietransitie en duurzaamheid, inclusieve arbeidsmarkt en kwalitatieve woningbouw gaan drie dialooggroepen aan de slag. Klik hier voor meer informatie.

Regio Amersfoort 50 jaar!

In 2019 is het feest in regio Amersfoort. Niet alleen werken we op 22 januari precies 50 jaar regionaal samen, ook bestaat Bureau Regio Amersfoort dit jaar precies 10 jaar. In 1969 is de samenwerking gestart als Gewest Eemland, als beleids- en uitvoeringsorganisatie. Na een reorganisatie is de samenwerking 10 jaar geleden verder gegaan als » Lees verder

Regio aan de slag met Regioprofilering en fietsstimulering!

Het bestuur van de Regio Amersfoort heeft vandaag de uitkomsten van de dialooggroepen Regioprofilering en Fiets in ontvangst genomen. Door de veranderde rollen in de samenleving is er voor gekozen om samen met de samenleving tot oplossingen van vraagstukken te komen. Verschillende stakeholders en belangen zijn in de vorm van een dialoogtafel samengebracht om samen » Lees verder

Raadsledenbijeenkomst 13 november 2018

Oproep toekomst Regio Amersfoort

Wilt u meebepalen wat de toekomst en betekenis van Regio Amersfoort is voor u? Doe dan mee en klik hier! Over drie onderwerpen wil Regio Amersfoort nog in 2018 belangrijke besluiten nemen voor een sterkere regio. En om het beste besluit te kunnen nemen wordt de kennis en ervaring uit de samenleving benut. Want u » Lees verder

Nieuwsbrief juni 2018

De Nieuwsbrief van juni kunt u hier bekijken.

Eerste Regiomiddag 12 april 2018

Afgesproken is om vanaf de verkiezingen de systematiek van Bestuurlijk Overleggen van Regio Amersfoort aan te passen. Tot nu toe was het gebruikelijk dat de diverse Bestuurlijke Overleggen elk hun eigen vergadermoment hadden. Met ingang van april 2018 gaan we dit anders organiseren: eens per maand wordt er een “Regiomiddag” georganiseerd. Tijdens die Regiomiddagen vergaderen » Lees verder