Analyse RRV is afgerond en visie gaat van start

Op 15 september 2016 heeft het Bestuurlijk Overleg Ruimte & Wonen van Regio Amersfoort het startschot gegeven voor fase 2 van de Regionale Ruimtelijke Visie. Dit betekent dat na de analysefase, nu de fase van visievorming van start kan gaan. De visie heeft als doel een leidraad te bieden voor de ruimtelijke ontwikkeling van Regio Amersfoort, zodat dit een aantrekkelijke regio kan blijven.

De ruimtelijke analyse van Regio Amersfoort, zoals die is verbeeld en verwoord in de Ruimtelijke Atlas Regio Amersfoort geldt als vertrekpunt voor de visie. De Ruimtelijke Atlas is hierrw-16-rrv-website-plaatje-atlas te downloaden.
De oogst uit de bijeenkomsten in maart 2016 met ambtenaren, bestuurders en raadsleden van de 9 gemeenten van Regio Amersfoort en met maatschappelijke organisaties en marktpartijen is verwerkt in Ruimtelijke Atlas. De Atlas is behandeld in alle colleges van burgemeester en wethouders en de raden worden hierover geïnformeerd, waarbij zij de mogelijkheid krijgen aanvullende accenten/vragen in te brengen voor het vervolg. In de volgende fase worden de gemeenteraden en alle stakeholders ook weer betrokken en kunnen zij hun inbreng leveren voor de visie. Bureau MUST ondersteunt Regio Amersfoort ook in deze fase.