Verkeer & Vervoer

Uitgangspunt voor de samenwerking op het gebied van Verkeer & Vervoer is de Strategische Agenda 2016-2018. Hoofddoel is het bereikbaar maken en houden van de regio en het verbeteren van de bereikbaarheid tussen de kernen in de regio.

Het belangrijkste programma voor de regio op het gebied van Verkeer en Vervoer is VERDER. Het doel van het programma VERDER is het verbeteren van de bereikbaarheid in de provincie Utrecht. Regio Amersfoort participeert in dit programma en tot 2020 wordt uitvoering gegeven aan de projecten. In 2015 is de samenwerking geƫvalueerd en de projectenlijst en set van spelregels waar nodig bijgesteld.

De provincie Utrecht heeft in 2014 een nieuw Mobiliteitsplan opgesteld dat verder kijkt dan VERDER. Vanuit Regio Amersfoort hebben we hier pro-actieve bijdragen voor geleverd en reacties op concepten gegeven met als doel de opname van door ons gewenst verkeersbeleid in het Mobiliteitsplan. Bij de uitwerking van het beleid werken we weer samen met de Provincie en als gemeenten onderling. Dan gaat het bijvoorbeeld om een verbetering van de regionale fietsroutestructuur.

Daarnaast reageert Regio Amersfoort ook op actuele ontwikkelingen. Zo is er onlangs een MIRT-onderzoek uitgevoerd voor de Sporendriehoek Utrecht- Harderwijk-Hilversum. Regio Amersfoort heeft daaraan een bijdrage geleverd vanuit het belang van verbetering van de capaciteit op de spoorlijn Amersfoort- Nijkerk en instandhouding van de lijn Utrecht-Soest-Baarn.

Ook is regionaal inbreng geleverd voor het Programma van Eisen voor de nieuwe OV-concessie van de provincie Utrecht (voor het busvervoer in de regio).

Voor de regio is de bereikbaarheid per auto ook van vitaal belang. De afgelopen jaren is de A28 verbeterd en wordt de A1 aangepakt. Onderdeel van VERDER is ook de aanpak van knooppunt Hoevelaken, waarvan de uitvoering in 2022 is voorzien. Belangrijke aandachtspunten die dan nog resteren zijn de A27 ten noorden van knooppunt Eemnes (relatie naar Almere), A1/A30 (relatie naar Gelderland/Duitsland) en de A1 ten westen van knooppunt Eemnes (relatie naar Amsterdam). Op dit moment loopt het MIRT-onderzoek Oostkant Amsterdam, waarin deze relaties aan de orde komen. In dit MIRT-onderzoek trekt Regio Amersfoort samen op met het Rijk, de provincies Utrecht en Noord-Holland en de Regio Gooi en Vechtstreek. Er is sprake van een integrale aanpak van bereikbaarheid, economie en landschap.