Economische zaken & Toerisme

In Regio Amersfoort wordt op het gebied van Economische Zaken & Toerisme nauw samengewerkt. Het doel van de samenwerking is een vitaal ondernemersklimaat met goede vestigingsmogelijkheden. Binnen het programma Economische Zaken zijn een aantal prioriteiten aangewezen:

Duurzame werklocaties
Het investeren in het verbeteren van de kwaliteit van werklocaties is een belangrijke randvoorwaarde voor een sterke economische Regio Amersfoort. In de regio willen we (behoud van) kwalitatief hoogwaardige werklocaties. Op verschillende gebieden zijn en worden afspraken gemaakt met elkaar en de provincie: detailhandel, kantoorlocaties en bedrijventerreinen.

Acquisitie, dienstverlening en accountmanagement
De acquisitie van nieuwe bedrijven pakken we gezamenlijk op om meer bedrijven naar de regio te halen. Het bestaande bedrijfsleven willen we in Regio Amersfoort behouden door optimale dienstverlening en accountmanagement aan het bedrijfsleven te bieden. Een goed voorbeeld hiervan is de jaarlijkse Rode Loperdag.

Strategische allianties
Voor een goede regionale economie is samenwerking met bedrijfsleven en het onderwijs van groot belang. Het is belangrijk om kennis op te doen van wensen en vragen van het bedrijfsleven, kennisinstellingen etc. om daar vervolgens ondersteuning aan te geven of gebruik van te maken. Partijen die wij als belangrijke partners zien zijn de Economic Board Utrecht en de Federatie Bedrijvenkringen.

Toerisme
De regio heeft veel te bieden: een divers landschap met veel prachtige trekpleisters biedt goede mogelijkheden voor fietsen en wandelen. Regiogemeenten en de leisure-sector werken samen om het aanbod te promoten met als doel meer mensen gebruik te laten maken van de toeristische- en vrijetijdsvoorzieningen. Het zakelijk toerisme is een belangrijke bron van inkomsten voor de regio en daarom erg belangrijk. Regio Amersfoort zet in op verdere groei van het zakelijk toerisme.