Aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden van samenwerking zijn:SA
Algemeen
Onderwijs & Arbeidsmarkt
Regioprofilering

Economische zaken & Toerisme

Ruimte & Wonen
Sociaal Domein
Verkeer & Vervoer

De samenwerking krijgt vorm door middel van periodieke Ambtelijke en Bestuurlijke Overleggen. Hierin participeren naast vertegenwoordigers uit de gemeenten soms ook andere organisaties waarmee wordt samengewerkt. Voor alle onderwerpen waarop wordt samengewerkt is een lid van BORA bestuurlijk verantwoordelijk . Hiervoor heeft BORA een portefeuilleverdeling vastgesteld.