Aan de slag met analyse Regionale Ruimtelijke Visie

DSC_0245
Op 30 maart is in de Eemlandhoeve in Bunschoten met veel enthousiasme gewerkt aan de analyse voor de Regionale Ruimtelijke Visie! ’s Middags was er een bijeenkomst voor marktpartijen en maatschappelijke organisaties en ’s avonds voor raadsleden. Bij beide bijeenkomsten waren wethouders en ambtenaren van de gemeenten aanwezig.

 

De Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) is één van de speerpunten van de Strategische Agenda Regio Amersfoort 2016-2018. Het doel van de RRV is een leidraad bieden voor de ruimtelijke ontwikkeling van Regio Amersfoort zodat dit een aantrekkelijke regio kan blijven. Meer concreet gaat het om het vinden van een goede balans tussen de ruimtevragers in de regio (zoals wonen, werken, detailhandel, voorzieningen, groen, verkeer, energie).DSC_0160

Onlangs is een start gemaakt met dit project. De eerste fase (die loopt tot medio 2016) omvat een analyse van de ruimtelijke situatie in de regio en de opgaven voor de toekomst. Bureau MUST ondersteunt Regio Amersfoort hierbij.

In de analyse komen, mede op basis van de trendanalyse, de volgende vijf integrale ruimtelijke thema’s naar voren:

  1. Een regio van twee snelheden – focus op economie en woningmarkt met een opvallend verschil tussen het generieke (economische sectoren die verspreid zitten over het land en woningbouw voor de overloop uit de Randstad) en het regionaal gewortelde (specifiek sectoren zoals agrifood, familiebedrijven en het bouwen van woningen voor de eigen gemeenschap).
  2. Een regio van vijf oriëntaties – focus op cultuur en leefbaarheid, voorzieningen, specifiek onderwijs, detailhandel, eigenwijze dorpen, sterke lokale basis en relevante leenrelaties.
  3. Een regio van stromend water en vruchtbare grond – focus op het waterbassin van de Eem, de belangrijkste ruimtelijke drager van de regio, voorwaardelijk voor de landbouw, landgoederen, natuur en Grebbelinie, maar tegelijkertijd ook het gebied waar het probleem van het leegstaand agrarisch vastgoed speelt.
  4. Een regio hoog en droog – focus op de droge zandgronden, de stuwwallen met een grote concentratie van toeristische- en recreatieve waarden, topattracties en grote aaneengesloten natuurgebieden.
  5. Een regio van alle kanten bereikbaar – focus op multimodale bereikbaarheid (auto, ov en fiets), centrale ligging, onderbenutte plaatswaarde stations, kansen regionaal spoor en ander hoogwaardig openbaar vervoer zoals de spitsbussen naar Utrecht Science Park en Rijnsweerd.

In de bijeenkomsten was er ruimte voor iedereen om de kracht van de regio te benoemen en aan te geven wat de vraagstukken zijn die in de visie aan de orde moeten komen. DSC_0231